TERMS & CONDITIONS

BELOW ARE THE TERMS AND CONDITIONS UNDER WHICH THE LINNANEN.COM WEBSITE, THE “LOG IN” SECTION OF THE WEBSITE AND USER NAMES AND PASSWORDS MAY BE USED. PLEASE READ THIS INFORMATION CAREFULLY. IF YOU AGREE TO BE BOUND BY THESE TERMS AND CONDITIONS, PLEASE ACKNOWLEDGE YOUR AGREEMENT BY MARKING “I AGREE” IN THE BOX BELOW. THIS WILL PERFORMED ON BEHALF OF YOURSELF AND THE ENTITY WITH WHOM YOU ARE EMPLOYED OR REPRESENT, IF ANY.

ONCE ACKNOWLEDGED, THIS DOCUMENT WILL CONSTITUTE A LEGAL AGREEMENT BETWEEN LINNANEN AND YOU AND ANY SUCH ENTITY GOVERNING ALL USE OF LINNANEN USER NAMES AND PASSWORDS, AS WELL AS THE CONTENTS OF THE LINNANEN.COM WEBSITE.

LINNANEN RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THESE TERMS AT ANY TIME. ANY SUCH CHANGES WILL BE POSTED ON THIS SITE AND YOU HEREBY AGREE TO BE BOUND BY SUCH CHANGES.

 1. Intellectual Property Rights. Linnanen holds all worldwide rights, interests, copyrights in and to all contents of this website, included both the public area and the restricted “Log In” area. You may not copy, modify, translate, transmit, distribute, adapt, decompile, reverse engineer or disassemble any of these contents.
 2. You agree to follow Linnanen’s instructions regarding the use of this website. Linnanen may modify the contents of this website at any time, for any reason. Use of this website by or for the benefit of any third party is especially prohibited. This prohibition also includes framing any content from this site to another site, as well as unauthorised linking. Third party sites may link to this site. Linnanen does not endorse any such site nor the goods or services offered on such site. Linnanen shall not be held liable or responsible for the content of any sites that link to this site. Use of material from this site without Linnanen’s prior written consent is strictly prohibited.
 3. Termination. The use of Linnanen website “Log In” user names and passwords may be terminated at any time for any reason.
 4. Disclaimer of Warranty. You acknowledge that you use this website at your own risk. Linnanen shall not be held responsible for any damage that may result from the use of erroneous or incomplete information contained on the site, or such information that is open to interpretation. Linnanen also disclaims and excludes all warranties regarding the functioning of the Internet. No oral or written information, representation or advice given by Linnanen or any authorised representative of Linnanen shall create a warranty.
 5. Accuracy of Information. Linnanen takes all possible steps to ensure the accuracy and timeliness of the information included on this site. However, the information provided is subject to change at any time without prior notice. Accordingly, Linnanen cannot guarantee the accuracy, completeness or timeliness of the information provided on this site. This site is for informational purposes only.
 6. Limitation of liability. You acknowledge that under no circumstances shall Linnanen be liable for any direct, indirect, incidental, special, consequential or other damages in tort resulting from the use of the Linnanen website or the “Log In” part thereof, or the Internet, including, without limitation, damages resulting from the loss of use, profits, data, or business, and damage to customer’s internal computer systems, even if Linnanen, or an authorised representative of Linnanen, has been advised of the possibility of such damage.
 7. Personal information and data collection. Linnanen has the right to save and analyse information regarding the use and users of the site. The Linnanen website may add “cookies” to a visitor’s computer. Cookies are pieces of information that a website transfers to an individual’s hard drive for record-keeping purposes. Cookies are only sent back to the website that deposited them when a visitor returns to that site. Most web browsers are initially set up to accept cookies. You can, however, reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being added.
 8. Controlling and severability. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the country of Finland. Any disputes arising in connection with these terms of use shall be resolved in the District Court of Helsinki.
 9. Additional Information. It is possible that third parties not under the control of Linnanen may be able to access or intercept transmissions or private communications without Linnanen’s permission or knowledge. Linnanen cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us or receive from us. Such transmissions are made at your own risk.

KÄYTTÖEHDOT

ALLA ON KIRJATTU SÄÄNNÖT JA EHDOT www.linnanen.com NETTISIVUJEN, NIIDEN "Log In" - OSION, SEKÄ KÄYTTÄJÄTUNNUSTEN ETTÄ SALASANOJEN KÄYTTÖÖN. LUKEKAA KAIKKI EHDOT JA SÄÄNNÖT HUOLELLISESTI. SITOUDUTTE TOIMIMAAN NÄIDEN SÄÄNTÖJEN JA EHTOJEN EDELLYTTÄMÄLLÄ TAVALLA MERKATESSANNE "HyvÄksyn" HIIREN VASEMMALLA NÄPPÄIMELLÄ OHEISEEN RUUTUUN. SUORITATTE HYVÄKSYNTÄNNE PAITSI ITSENNE, NIIN MYÖS SEN YRITYKSEN PUOLESTA JOSSA TYÖSKENTELETTE, TAI JOTA EDUSTATTE.

SUOSTUMUKSENNE JÖLKEEN TÖMÖ ASIAPAPERI ON LAILLINEN SOPIMUS LINNASEN JA TEIDÖN, SEKÖ SEN YRITYKSEN VÖLILLÖ JOSSA TYÖSKENTELETTE, TAI JOTA EDUSTATTE, SÖÖTÖEN SEN MITEN LINNASEN HALTUUNNE LUOVUTTAMIA KÖYTTÖJÖTUNNUKSIA JA SALASANOJA, KUTEN MYÖS KAIKKEA www.linnanen.com NETTISIVUSTON SISÖLTÖÖ, TULEE KÖYTTÖÖ.

LINNANEN PIDÖTTÖÖ ITSELLÖÖN OIKEUDEN MUUTTAA NÖITÖ SÖÖNTÖJÖ JA EHTOJA MILLOIN TAHANSA JA MITEN TAHANSA, ILMAN ENNAKKOMAININTAA. HYVÖKSYN OMASTA, JA SEN YRITYKSEN PUOLESTA JOSSA TYÖSKENTELEN, TAI JOTA EDUSTAN, NÖMÖ MUUTOKSET.

 1. Immateriaali- ja aineettomat oikeudet. Linnanen pidättää itsellään maailman laajuiset oikeudet kaikkeen näiden nettisivujen sisältöön, mukaan lukien sekä julkinen, että "Log In" - osiot. Kenelläkään muulla ei ole oikeutta kopioida, muuttaa, kääntää, lähettää, jaella, muokata, purkaa tai muuntaa tätä sisältöä.
 2. Suostun noudattamaan Linnasen ohjeita näiden sivustojen käytöstä. Linnanen voi muuttaa näiden sivujen sisältöä milloin vain, mistä tahansa syystä. Näiden sivujen käyttö minkä tahansa kolmannen osapuolen toimesta tai hyödyksi on erityisesti kielletty. Tämä kieltä koskee myös tämän sivuston tietojen tai kuvien siirtämistä toiselle sivustolle sekä näiden sivujen linkittämistä muille sivustoille ilman lupaa. Kolmannen osapuolen sivustoja ei myöskään saa linkittää näille sivustoille. Linnanen ei vastaa minkään tällaisen nettisivuston sisältämien tietojen, toimintojen tai siellä tarjottavien palveluiden oikeellisuudesta. Linnasta ei voi pitää vastuussa minkään näiltä sivustoilta linkitettyjen, tai sellaisten sivustojen, joista linkki löytyy Linnasen sivustoille, tietojen, toimintojen tai siellä tarjottavien palveluiden oikeellisuudesta. www.linnanen.com sivustoilta löytyvän materiaalien käyttö ilman Linnasen kirjallista suostumusta on ehdottomasti kielletty.
 3. Päättyminen. www.linnanen.com nettisivustojen käyttäjätunnusten ja salasanojen käyttöoikeus voidaan poistaa milloIn tahansa ja mistä tahansa syystä.
 4. Vastuuvapaus takuusta. Näiden nettisivujen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Linnasta ei voida pitää vastuullisena mistään vahingosta mikä voi johtua näillä sivuilla olleesta väärästä, epätäydellisestä tai tulkinnanvaraisesta tiedosta. Linnanen ottaa myös täyden vastuuvapauden takuusta liittyen internetin toimintaan. Mikään suullinen tai kirjallinen tieto, neuvo tai lausahdus, vaikkakin annettuna Linnasen tai kenen tahansa valtuutetun Linnasen edustajan toimesta, ei poista tätä vastuuvapautta.
 5. Tietojen tarkkuus. Linnanen tekee parhaansa taatakseen sivustojen sisältämien tietojen paikkansapitävyyden ja ajantasaisuuden. Kuitenkin tarjolla oleva tietoa voidaan muuttaa milloin vain, ilman ennakkoilmoitusta. Tästä johtuen Linnanen ei voi taata sivustojen sisältämien tietojen tarkkuutta, paikkansapitävyyttä, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta. Tämä sivu on puhtaasti informatiivinen.
 6. Vastuun rajaus. Hyväksyn, että missään olosuhteissa en tule pitämään Linnasta oikeudellisesti vastuussa mistään suorasta, epäsuorasta, sattumanvaraisesta, erikoisesta, seuraamuksellisesta tai muista vahingoista, jotka johtuvat www.linnanen.com nettisivujen tai niiden "Log In" osion käytöstä, internetistä, mukaan lukien ilman rajoitusta, vahingot jotka ovat aiheutuneet menetetystä käyttöajasta tai toiminnasta, voitoista, tiedoista tai liiketoiminnasta, tai aiheutuneista tuhoista tietokoneellani tai tietokonejärjestelmässämme, vaikka Linnanen tai sen valtuutettu edustaja olisi tiedottanut tällaisen vahingon mahdollisuudesta.
 7. Henkilötiedot ja tiedonkeruu. Linnasella on oikeus kerätä, tallentaa ja analysoida tietoa koskien tämän nettisivuston käytöstä ja käyttäjistä. Linnasen nettisivustot saattavat sijoittaa "evästeitä" sivulla vierailleiden tietokoneelle. Evästeet ovat tietopaketteja joita nettisivustot siirtävät yksilön kovalevylle tilastointitarkoituksessa. Evästeet palautuvat vain niitä lähettäneelle koneelle, henkilön palatessa näille sivuille. Useimmat selaimet on automaattisesti ohjelmoitu hyväksymään evästeet. Voit kuitenkin säätää selaimesi niin että se ei hyväksy evästeitä, tai varoittaa niistä kun niitä ollaan lisäämässä.
 8. Sovellettava lainsäädäntö ja oikeusistuin. Tätä sopimusta tulkitaan ja määritetään Suomen lakien mukaan. Mahdolliset riita-asiat näihin käyttöohjeisiin liittyen, ratkaistaan Helsingin Käräjäoikeudessa.
 9. Muuta. Kolmansien, Linnasen ulottumattomissa olevien, tahojen on mahdollista päästä tunkeutumaan näille nettisivuille ja puuttumaan tietoliikenneyhteyksiin tai kahdenkeskiseen kirjeenvaihtoon, ilman Linnasen lupaa ja tietoa tästä. Linnanen ei voi vakuuttaa tai taata tietoturvallisuutta minkään lähettämäsi tai meiltä saamasi tiedon tai viestin osalta. Kaikki tietojen- ja kirjeenvaihto näiltä sivuilta, tai näille sivuille, tapahtuu asiakkaan vastuulla.